זמן התגובה של מערך האבטחה

היוזמה לתקיפת מושא האבטחה נמצאת תמיד בידי היריב, הוא בוחר את המועד, את הדרך ואת מקום התקיפה. מערך אבטחה שהופתע יתחיל את האירוע בעמדת חולשה ולפיכך יש לעשות הכול בכדי למנוע הפתעה.

על זמן התגובה בשילוב איתור מוקדם של היריב בכתבתו של מיקי וינברג.

במגזין שלפניכם תמצאו את סיפורן של שתי פרשיות מכוננות בעולם אבטחת התעופה; פרשת רומא ופרשת ווינה. שתי פרשיות שהתרחשו באותו היום ובאותה השעה ובשתיהן הותקפו נוסעי אל-על בעודם ממתינים לבידוק לפני עליה לטיסה לישראל. בשני המקרים הופתע מערך האבטחה, ורק בזכות מיומנות הלחימה, עוז ואומץ של המאבטחים נהדפו התוקפים אך לצערנו לא לפני שהשאירו אחריהם שובל ארוך של קורבנות.

אחת הבעיות המרכזיות איתן נאלץ להתמודד כל מערך אבטחה הינה העובדה שהיתרון לתקיפת מושא האבטחה נמצא תמיד בידי היריב ובכלל זה שני אירועי תקיפת נוסעי חברת אל-על ברומא ובווינה בשנת 1985. אז וגם היום, היריב הינו היחיד שיודע מה בכוונתו לבצע ואיך, מבלי שירצה להתגלות למערך האבטחה ולסביבה לפני תחילת התקיפה כנגד מושא האבטחה.

ניתוח אירועי תקיפה שבוצעו במהלך השנים מראים שיפור מתמיד של היריב ביכולת להסתיר את כוונתו ואת אמצעי הלחימה שברשותו. לצערנו, גם היריב למד מהם "סימנים מחשידים" בעיני מערך האבטחה והוא עושה ככל יכולתו להסתיר סימנים אלו. דוגמה טובה לכך ראינו לאחרונה באירוע התקיפה במתחם שרונה בתל אביב, אירוע אשר הוצג בהרחבה בגליון הקודם של מצודה. מאמצים אלו של היריב נועדו כמובן לסייע בעדו להגיע למושא האבטחה במקום ובזמן שנקבע על ידו מבלי שיאותר ע"י מערך האבטחה.

אין ספק שהיריב, עמו אנו מתמודדים היום, השתכלל, החכים ולמד להסתיר את כוונתו, אך האם זה אומר שצריך לקבל זאת כעובדה כמוגמרת. האם אין ביכולתו של מערך האבטחה לפעול לסיכול כוונתו של היריב לפני שפעולת התקיפה החלה? – התשובה שלי היא בהחלט כן ועל כך ארחיב בהמשך.

המעבר משגרה ללחימה

כאמור, אירועי העבר מלמדים שכאשר היריב הצליח להפתיע את מערך האבטחה הפגיעה במושא האבטחה הייתה כמעט בלתי נמנעת. גם במקרים בהם מערך האבטחה הגיב נכון והאירוע הסתיים בהריגת היריב או בפציעתו ברוב המוחלט של הפעמים לא הצליח המערך למנוע לחלוטין פגיעה במאובטחים.

אי לכך שהנחת היסוד היא שהיריב תמיד יצליח לפעול בהפתעה, רוב ההכשרות והאימונים של המאבטחים עוסקים במתן התגובה למתקפה ולא במניעתה טרם החלה. אין ספק שמיומנות המאבטחים ובקיאותם בנהלי העבודה חשובים מאין כמותם, אך יש צורך לתת את הדעת להשפעתה הדרמטית של ההפתעה והמעבר הפתאומי והחד משגרה שוחקת למצב מלחמה ועל יכולתם של המאבטחים לעמוד במשימה.

על מנת להתמודד עם אתגר זה פועל מערך האבטחה בשלושה מישורים: הראשון מיומנות גבוהה ביותר בתפעול כלי הנשק שברשותו ובמיומנות קרב מגע. השניה: בקיאות גבוהה בנהלי העבודה ובתרגולות, והשלישית: תרגול אין סופי שמטרתו להביא את המאבטח ליכולת פעולה אינסטינקטיבית. המאבטח נדרש ליכולת מעבר משגרה לחירום ללא עיכובים מיותרים, ללא ביצוע טעויות, בחדות מושלמת, בדיוק במטרה, בנחישות ובאסרטיביות וכל זאת תוך התגברות על ההתנהגות הטבעית של הגוף במצבי לחץ.

המצב הנפשי בלחימה

גם בתחום הנפשי יש לתוקף יתרון ברור. בעת תחילת ההתקפה יהיה (ברוב במקרים) המאבטח במצב גופני רגוע יחסית, תוך שהוא מבצע פעולות אבטחה שגרתיות. בניגוד אליו – היריב נמצא באותה עת בדריכות ומוכנות נפשית מלאה. המשמעות מכך, שליריב יש יתרון גם בפן הפסיכולוגי הנפשי.

לפן הפסיכולוגי יש השלכות מיידיות על הפן הפיזיולוגי. גורם ההפתעה, המעבר החד והפתאומי למצב חדש ומפחיד גורם לגוף האדם לייצר / לשחרר חומרים כימיים אשר באחת מעבירים את הגוף למצב "היפר מוכנות" שבא לידי ביטוי בדופק גבוה, הזעה, רעד בקול ועוד תופעות אותן אנו מכנים – לחץ. דווקא בעת זו נדרש המאבטח ליכולת חשיבתית חדה, מהירה ומסודרת.

מתן מענה מוצלח תלויה ביכולת האדם המותקף להתמודד עם מה שמתרחש בגופו. המאבטחים בתקריות רומא ווינה פעלו בדיוק כפי שנדרש מהם לפעול מרגע שהבינו שמולם נמצא תוקף. תיאור פרשיות אלו ואחרות המובאות במגזין "מצודה" מעניקות לקורא המקצועי, שעדיין לא נדרש לפעול בחירום, הזדמנות ללמוד מגוף ראשון על התחושות והמחשבות שליוו את המאבטחים שהשתתפו באירועים אלו. בניגוד ליחידה צבאית הפועלת בתיאום תחת פיקוד מוסדר, הלחימה באבטחה היא אינדיבידואלית. אין זמן למתן פקודות, הן ניתנו מראש ועכשיו כל מאבטח לעצמו, נעול על מטרתו ונלחם עד לנטרול היריב.

שיבוש ניסיון התקיפה

מאז ומתמיד, מקצוע האבטחה בישראל כלל מספר נושאים מקצועיים שרובם ככולם, מתבססים על העיקרון של איתור, תגובה וחזרה לשגרה וניתן גם לומר משפט זה בסדר הפוך.

ההכשרות הממלכתיות והאזרחיות אכן כוללות את שלושת המרכיבים הנ"ל אבל נוטות לתת את עיקר תשומת הלב לשלב התגובה שמתורגם ללחימה אחרי תחילת התקיפה של היריב ופחות לשלב האיתור ולשגרת העבודה.

לשגרה מבצעית נכונה של מערך האבטחה מספר מטרות ובראשן הרתעת היריב ואיתור פעולות אותן יבצע לאיסוף מידע ומודיעין לפני מבצע. כל זאת תוך פעילות פרו אקטיבית ולא צפויה המקשה על היריב לזהות את שגרת האבטחה.
הגדרת משימת האבטחה, בכל מערך אבטחה, כוללת עוגן אחד מרכזי ועיקרי שקובע שהאבטחה מבוצעת על מנת למנוע ולסכל כל פגיעה במושא האבטחה. אירועי העבר בישראל ובעולם הוכיחו שכח אבטחה שראה את היריב בפעם הראשונה בשלב הסיכול, החל את האירוע בכישלון ונשאר עמו גם לאחר שהצליח לנטרל את היריב. אני מניח בסבירות גבוהה שמאבטחים בתקרית רומא ווינה, שאלו את עצמם בסופה איך יכול להיות שלא זיהו את היריב לפני שהתחיל את פעולת התקיפה.

הנחה זו, מחייבת אותנו כמנהלי אבטחה בגופים הממלכתיים והאזרחיים כאחד לעסוק בסוגיה – כיצד עלינו להכשיר את מערך האבטחה לאתר את היריב בשלב איסוף המל"מ וכמובן בשלב התארגנות היריב לפני תחילת התקיפה עצמה. באותה נשימה, עלינו כמנהלים מוטלת החובה והאחריות לנהל את שגרת האבטחה כך, שתאפשר להשיג מטרה זו.

"אבטחה מונעת"

כמרצה בתחום האבטחה אני מעביר הדרכות רבות בנושא "שגרת האבטחה ואיתור החריג" וזאת במספר לא מבוטל של ארגונים. הדרכות אלו לימדו אותי כמה הפער גדול בתחום זה. דעתי המקצועית גורסת שמאבטח אשר נדרש להשתמש בנשקו, כנראה שלא ביצע את משימתו כנדרש ולבטח דילג על שלב האיתור והמניעה, אם באשמתו או שלא באשמתו. מה שבטוח זה שאת היריב כל זה ממש לא מעניין אבל את מושא האבטחה זה כן.

ניתוח השטח בראיית התוקף

איתור היריב בשלב מוקדם הינה תורה מושרשת בעיקר ביחידות ממלכתיות ומראה ניצנים של התקדמות ביחידות אבטחה אזרחיות. כדי להבין כיצד ניתן ללמד מאבטח את יכולת האיתור צריך לחזור ולהיזכר שההתמודדות בשטח היא בין המאבטח ליריב ומי שינצח הוא מי שיהיה טוב יותר. כדי לדעת היכן לחפש את היריב חייבים לחשוב כמוהו וצריך לנתח את השטח בראיית התוקף. במילים אחרות יש לאפשר למאבטח לבחון בעצמו את מערך האבטחה אליו יצטרף ומי כשיר יותר לעבודה זו מאשר מאבטח חדש שעדיין לא מכיר את שגרת האבטחה. בה בעת, פעילות זו הינה הזדמנות טובה לבחון האם מערך האבטחה אכן מיומן לאתר את אותו "יריב" חדש שנשלח מולו.

 הכשרה, הטמעה ושינוי גישה

בארגונים רבים השכילו לשלב פעילות זו כחלק ממערך ההכשרה של המאבטחים. ההכשרה בנושא איתור החריג מתמקדת בהפיכתו של המאבטח לאקטיבי ויוזם. מעבר להקניית ידע עיוני, משלבת ההכשרה תרגילים מעשיים שבוחנים את יישום החומר העיוני בפועל.

יתרון נוסף בהקניית יכולת איתור מוקדם למאבטחים הינו בכך שכל מערך האבטחה הופך ממערך פסיבי למערך אקטיבי. מערך אבטחה אקטיבי יקשה על היריב בכל שלבי הביצוע עד כדי קבלת החלטה לוותר על התקיפה או להעבירה ליעד אחר.

טכנולוגיה בשירות האבטחה

הטכנולוגיות בשירות האבטחה הולכות ומתפתחות וכבר היום רבות מהן בעלות יכולת מתן התראה "מושכלת". פיקוח על שטח בעזרת מצלמות, מכ"מים וסורקים, מאפשר זיהוי התנהגות חריגה בשטח המתחם המאובטח ולעיתים גם במרחק רב מהאתר. שילוב מאגרי מידע מאפשר איתור ובדיקה מוקדמת ומהירה החל ממספר זיהוי של כלי רכב (LPR) וכלה בזיהוי חשודים בעזרת מערכות זיהוי פנים מתקדמות.

לסיכום

אני נוהג לחקור אירועים רבים מעולם האבטחה בישראל ובחו"ל ולומד מהם שכמעט בכולם, לו היה כח האבטחה עוסק באופן סדיר בניסיון לאתר את היריב, אז ללא ספק היה מצליח לזהות אותו בשלב איסוף המל"מ או רגע לפני ביצוע זממו.  זה בלט באירוע רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, זה נכון גם לגבי התקריות ברומא ובווינה וזה נכון בפיגועים כגון הפיגוע בשרונה שהתרחש לא מזמן.

יכולת האיתור המוקדם אינה באה במקום ואינה מבטלת את הצורך ביכולת הלחימה של המאבטח, אבל לדעתי המקצועית היא כן יותר חשובה ממנה ולו רק מפני שרק בזכותה ניתן באמת למנוע מהיריב לבצע את תכניתו הזדונית, ולכן מי שישכיל להשקיע משאבים ומאמצים בלימוד יכולת האיתור יזכה במערך אבטחה אקטיבי ויעיל אל מול היריב.

הכותבהינו מיקי וינברג , מנכ"ל חברת טרנטולה טכנולוגיות בע"מ לייעוץ והדרכה בתחום האבטחה, כותב הבלוג "אבטחה צריך לקיים".

כבוקסה:

אין ספק שהיריב, עמו אנו מתמודדים היום, השתכלל, החכים ולמד להסתיר את כוונתו, אך האם זה אומר שצריך לקבל זאת כעובדה כמוגמרת. האם אין ביכולתו של מערך האבטחה לפעול לסיכול כוונתו של היריב לפני שפעולת התקיפה החלה?

בוקסה:

לשגרה מבצעית נכונה של מערך האבטחה מס' מטרות ובראשון הרתעת היריב ואיתור פעולות אותן יבצע לאיסוף מידע ומודיעין לפני מבצע. כל זאת תוך פעילות פרו אקטיבית ולא צפויה המקשה על היריב לזהות את שיגרת האבטחה

תמונה – חוסר באיתור מוקדם תאפשר ליריב לפעול ראשון:

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.